Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

 

 

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

ZESPOŁY DYDAKTYCZNO  –  WYRÓWNAWCZE

 

Lp. Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący Klasy Dzień tygodnia Godziny zajęć Numer sali P/N
1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Beata Szymańska I a wtorek 10.45 – 11.30 1 N
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Anna Kaczmarek I b czwartek 8.00 – 8.45 40 N
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Aneta Mirgos I c środa 11.50 – 12.35 26 N
4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Bogusława Jastrzębska II a środa 8.55 – 9.40 1 N
5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Beata Sienkiewicz II b wtorek 8.00 – 8.45 20 N
6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Katarzyna Świderek II c środa 11.50 – 12.35 1 N
7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Ewa Kaczorek III a czwartek 12.50 – 13.35 40 a N
8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Anna Wróbel III b czwartek 11.50 – 12.35 26 N
9. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego Dominika Podwysocka IV c, V c czwartek 8.00 – 8.45 17 N
10. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego Martyna Chlebicka V a,

V c

poniedziałek

środa

13.45 – 14.30

13.45 – 14.30

36 N
11. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki Adam Miśkiewicz VI a poniedziałek 8.00 – 8.45 37 N
12. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki Adam Miśkiewicz VIII b, VII b –  ( co 2 tyg.) środa 8.00 – 8.45 30 N
13. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki Adam Miśkiewicz V a, V b poniedziałek 13.45 – 14.30 51 N
14. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego Przemysław Melon VI  – VIII piątek 13.45 – 14.30 12 N
 

KOŁA PRZEDMIOTOWE

 

1. Koło techniczne Anna Sobstel VI poniedziałek 14.35 – 15.20 37

 

N
2. Koło matematyczne Alina Krzemińska VI b czwartek 8.00 – 8.45 49

 

N
3.

 

Koło matematyczne Urszula Czarnecka IV czwartek 14.40 – 15.25 51 p
4.

 

Koło matematyczne

 

Urszula Czarnecka VII czwartek 15.35 – 16.20 51 p
5. Kolo matematyczne Adam Miśkiewicz

 

VIII b czwartek 8.55 – 9.40 świetlica N
6. Koło teatralne

 

Urszula Fedorowicz VI b wtorek 12.50 – 13.35 31 N
7.

 

Koło teatralne Urszula Fedorowicz V b wtorek 8.00 – 8.45 12 N
8.

 

Koło polonistyczne Magdalena Mozga IV poniedziałek 13.45 – 14.30 40 P
9. Koło fizyczne

 

Maria Konieczna VIII, III Gim. czwartek 14.40 – 15.25 52 N
10.

 

Koło plastyczne Małgorzata Jastrząbek IV – VII wtorek 14.40 – 15.20 48 a p
11.

 

Koło biologiczne Irena Wiśniewska VIII b, III ag, III cg czwartek 8.00 – 8.45 41 N
12.

 

Koło chemiczne Beata Jakubczak VII, VIII, III gim wtorek 8.00 – 8.45 30 N
13.

 

Koło języka rosyjskiego Monika Sarna VII, VIII, III gim czwartek 15.35 – 16.20 50 N
14. Koło biologiczne Katarzyna Węglewska III d, III e czwartek 15.35 – 16.20 41 N
15. Koło katechetyczne Marzena Piątkowska VI b

 

wtorek 13.45 – 14.30 22 N
16.

 

Koło wolontariatu

 

 

Zofia Adamczyk VII, VIII, III gim poniedziałek 15.35 – 16.20 38 N
 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

 

1.

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Katarzyna Świderek IV b, IV c piątek 8.50 – 9.50 22 P
2.

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Beata Sienkiewicz I – III wtorek 12.50 – 13.50 22 p
3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

Beata Sienkiewicz IV a poniedziałek 11.50 – 12.50 20 p
4.

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Aneta Mirgos „0” piątek 7.30 – 8.30 21 p
5. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Aneta Mirgos I c środa 7.50 – 8.50 26

 

p
6.

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Iwona Kuik V a, V c, wtorek 8.00 – 9.00 23 p
7.

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Iwona Kuik VII a, VII b poniedziałek 8.00 – 8.00 23 p
8. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

Iwona Kuik V b środa 9.50 – 10.50 23 p
9.

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Teresa Piotrowska V I a, VI c wtorek 13.45 – 13.30 biblioteka p
10. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Teresa Kocik

 

III b środa 7.50 – 8.50 40 a P
11. Zajęcia rewalidacyjne Paulina Staszewska VI a poniedziałek

piątek

8.40 – 9.40

13.40 – 14.40

21 p
12.

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

Iwona Kuik II b piątek 11.50 -12.50 23 p
13. Zajęcia rewalidacyjne

 

Teresa Piotrowska V c środa

czwartek

13.45 – 14.45

8.45 – 9.40

biblioteka p
14. Zajęcia rewalidacyjne

 

Marzena Mikołajczyk VI c czwartek 8.00 – 9.00 53 P
15.

 

Zajęcia rewalidacyjne Marzena Mikołajczyk              VI b

 

wtorek

piątek

       12.50 – 13.50

13.45 – 14.45

53 P
16. Zajęcia rewalidacyjne Marzena Mikołajczyk III c gim  

 

P
17. Zajęcia rewalidacyjne Magdalena Kaczorowska I c poniedziałek 8.00 – 9.00 26 P
 

ZAJECIA SPORTOWE

 

1. Zajęcia sportowe

w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”

Elżbieta Majcher III – VIII poniedziałek 15.30 – 17.00 Szkolne obiekty sportowe:

hala sportowa, boisko ORLIK, mała sala gimnastyczna

N
środa 15.30 – 17.00 N
piątek 15.30 – 17.00 N
2. Zajęcia sportowe – Ogólnorozwojowe

SKS

Elżbieta Majcher II wtorek 14.40 – 15.40 P
czwartek 12.40 – 13.40 P
3. Zajęcia sportowe  – Ogólnorozwojowe

SKS

Elżbieta Majcher I wtorek 13.35 – 14.35 P
piątek 12.40 – 13.40 P
4. Zajęcia sportowe – Ogólnorozwojowe Elżbieta Majcher „0” piątek 14.30 – 15.00 N
wtorek 14.30 – 15.00 N
czwartek 15.30 – 16.00 N
5. Zajęcia rekreacyjno – sportowe

 

Sławomir Kępa V a, V b, V c wtorek 8.00 – 8.45 hala N
6.

 

Piłka siatkowa dziewcząt

 

Paweł Dębski IV – VIII poniedziałek 15.30 – 17.00 hala N
7.

 

Zajęcia sportowe – Piłka nożna Dariusz Mozga VII a, VII b środa 8.00 – 8.45 hala N
 

Inne zajęcia

 

1. Zajęcia kreatywne

 

Bogusława Jastrzębska II a piątek 8.00 – 8.45 21 P
2. Zajęcia kreatywne Beata Sienkiewicz II b poniedziałek 8.00 – 8.45 20 P
3.

 

Zajęcia kreatywne Katarzyna Świderek II c

 

poniedziałek 11.50 – 12.35 22 P
4.

 

Zajęcia artystyczne Barbara Skonieczna IV c poniedziałek 13.45 – 14.30 31 P
5. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty Elżbieta Gawarczyk VIII a, VIII b wtorek 14.35 – 15.20 36 N
6. Konsultacje matematyczne

 

Urszula Czarnecka VII, III Gim

co 2 tygodnie

środa 8.00 – 845 37 N
7. Zajęcia wokalne

 

Danuta Dębska V – III gim piątek 14.45 – 15.20 48 a N
8. Zajęcia czytelnicze

 

Maria Sobczak VI b, VII b czwartek 13.45 – 14.30 biblioteka N
9. Konsultacja geograficzne

 

Ewa Irla IV – VIII, III gim wtorek 14.45 – 15.20 47 N
10. Konsultacje polonistyczne

 

Katarzyna Ochlik wszystkie klasy w miarę potrzeb N
11. Konsultacje WOS i EDB

 

Agnieszka Szostek VIII, III gim piątek 14.40 – 15.25 37 N
12. Przygotowanie do BRD i karty rowerowej Agnieszka Szostek V, VI II półrocze N
13. Konsultacja matematyczne

 

Iwona Guzewska wszystkie w miarę potrzeb N
14. Konsultacje języka niemieckiego

 

Lucyna Antkowiak III a, III b, III e, III f czwartek 14.40 – 15.25 49 N
15.

 

Konsultacje z języka angielskiego Renata Król III gim. czwartek 8.00 – 8.45 38 N