Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

ZESPOŁY DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

 

Lp. Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący Klasy Dzień tygodnia Godziny zajęć Pracownia
1. Zajęcia dydaktyczne z matematyki Małgorzata Jastrząbek Ia Środa 8.00-8.45 9
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Beata Szymańska IIa Poniedziałek 11.50-12.35 25
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Anna Kaczmarek IIb Poniedziałek 11.50-12.35 22
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Aneta Mirgos IIc Wtorek 14.20-15.05 26
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Bogusława Jastrzębska IIIa Piątek 10.45-11.30 21
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Barbara Skonieczna VIb Wtorek 31
7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Katarzyna Świderek IIIc Czwartek 8.00-8.45 21
8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Elżbieta Gawarczyk Va Wtorek 13.30-14.15 30
9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Urszula Czarnecka Vc Środa

 

Piątek (co drugi tydzień)

12.40-13.25

 

8.00-8.45

52

 

Multimedialna

10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Urszula Fedorowicz VIb Czwartek 13.30-14.15 31
11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Alina Krzemińska VIc Wtorek 8.00-8.45 51
12. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Urszula Czarnecka VIIIa Wtorek 8.00-8.45 52
13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Elżbieta Gawarczyk VIIIa/VIIIb Czwartek

 

Piątek (co drugi tydzień)

13.30-14.15

 

8.55-9.40

30

 

3

14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Iwona Guzewska VII Poniedziałek 15.10-15.55 34

  

KOŁA PRZEDMIOTOWE

  

Lp. Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący Klasy Dzień tygodnia Godziny zajęć Pracownia
1 Zajęcia kreatywne z muzyki dla klas IV Lucyna Antkowiak IVa

IVb

Piątek 12.40-13.25 40a
2 Zajęcia artystyczne Barbara Skonieczna Vc Czwartek 8.00-8.45 31
3 Koło katechetyczne Marzena Piątkowska Vc Środa 13.30-14.15
4 Koło języka angielskiego Przemysław Melon Vb
Vc
Wtorek 13.30-14.15 49
5 Koło języka polskiego Katarzyna Ochlik VIIa
VIIb
VIIc
Wtorek 14.20-15.05 30
6 Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty Elżbieta Gawarczyk VIIIa

 

VIIIb

Czwartek

 

Piątek

13.30-14.15

 

8.55-9.40

30
7 Konsultacje z języka rosyjskiego Monika Sarna VIIa
VIIb
VIIc
VIIIa
VIIIb
Środa 14.20-15.05 50
8 Konsultacje z języka angielskiego Renata Król VIIa/b/c Środa 13.30-14.15 51

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

 

Lp. Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący Klasy Dzień tygodnia Godziny zajęć Pracownia
1  

Treningi lekkoatletyczne „Lekkoatletyka dla każdego”

 

Elżbieta Majcher IV-VIII Poniedziałek
Środa
Piątek
15.15-16.45 Szkolne obiekty sportowe: hala, boisko Orlik, mała sala gimnastyczna
2 Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe SKS Elżbieta Majcher I Poniedziałek

 

 

Czwartek

 

 

13.30-14.15

 

11.50-12.35

Mała sala gimnastyczna
3 Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe

SKS

Elżbieta Majcher II Wtorek

 

Czwartek

11.50-12.50

14.20-15.20

Mała sala gimnastyczna
4 Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe

SKS

Elżbieta Majcher III Środa

 

Piątek

13.30-14.30

11.50-12.50

Mała sala gimnastyczna
5 Zajęcia rekreacyjno-sportowe Sławomir Kępa VI Poniedziałek 8.55-9.40 Hala

 

INNE ZAJĘCIA

 

Lp. Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący Klasy Dzień tygodnia Godziny zajęć Pracownia
1 Zajęcia kształtujące kreatywność Małgorzata Jastrząbek Ia Czwartek 11:50-12:35 9
2 Zajęcia kształtujące kreatywność Anna Wróbel Ib Wtorek 8.55-9.40 17
3 Zajęcia kształtujące kreatywność Ewa Kaczorek Ic Wtorek 10.45-11.30 12
4 Zajęcia kształtujące kreatywność Beata Szymańska IIa Środa 11.50-12.35 25
5 Zajęcia kształtujące kreatywność Anna Kaczmarek IIb Środa 11.50-12.35 22
6 Zajęcia kształtujące kreatywność Aneta Mirgos IIc Wtorek 11.50-12.35 26
7 Zajęcia kształtujące kreatywność Bogusława Jastrzębska IIIa Poniedziałek

 

Środa

11.50-12.35

 

12.40-13.25

21

 

21

8 Zajęcia kształtujące kreatywność Beata Sienkiewicz IIIb Wtorek

Środa

12.40-13.25

11.50-12.35

20

20

9 Zajęcia kształtujące kreatywność Katarzyna Świderek IIIc Poniedziałek

 

Piątek

11.50-12.35

 

10.45-11.30

22

 

21

10 Zajęcia kształtujące kreatywność Martyna Chlebicka VIa Środa 13.30-14.15 52
11 Koło teatralne Urszula Fedorowicz VIb Środa 8.55-9.40 26
12 Zajęcia kształtujące kreatywność z matematyki Alina Krzemińska VIc Poniedziałek 8.00-8.45 52
13 Zajęcia kształtujące kreatywność Anna Sobstel VIIa
VIIb
Piątek 14.20-15.05 3
14 Koło teatralne Urszula Fedorowicz VIIb Środa 13.30-14.15 31
15 Zajęcia kształtujące kretywność Małgorzata Lewandowska VIII Poniedziałek 15.10-15.55 48a
16 Zajęcia czytelnicze Maria Sobczak VIIIb Piątek 8.00-8.45 2
 

 

17

 

 

Zajęcia kształtujące kreatywność Barbara Skonieczna IVa Czwartek 30
 

18

 

 

Zajęcia kształtujące kreatywność Katarzyna Ochlik VIIc Wtorek 14.20-15.05 30

 

Skip to content