Kadra nauczycielska

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
1. Adamczyk Zofia religia
2. Antkowiak Lucyna język niemiecki, muzyka
3. Bajerowska Sylwia historia
4. Błąkała Kazimiera edukacja przedszkolna
5. Błędek Jolanta wychowanie fizyczne
6. Bromirska Dominika edukacja przedszkolna
7. Chlebicka Martyna język polski, zajęcia artystyczne
8. Czarnecka Urszula edukacja wczesnoszkolna
9. Dębska Danuta muzyka
10. Dębski Paweł wychowanie fizyczne
11. Fastyn Maria historia, wiedza o społeczeństwie
12. Fedorowicz Urszula język polski
13. Gawarczyk Elżbieta język polski
14. Grzyb Joanna logopeda
15. Guzewska Iwona matematyka
16. Irla Ewa geografia
17. Jakubczak Beata chemia
18. Jastrząbek Małgorzata plastyka, informatyka
19. Jastrzębska Bogusława edukacja wczesnoszkolna
20. Kacprzyk Justyna edukacja przedszkolna
21. Kaczmarek Anna edukacja wczesnoszkolna
22. Kaczorek Ewa edukacja wczesnoszkolna
23. Kaczorowska Magdalena nauczyciel wspomagający
24. Kępa Sławomir wychowanie fizyczne
25. Kłosińska Wioletta nauczyciel świetlicy
26. Kocik Teresa nauczyciel wspomagający
27. Konieczna Maria fizyka
28. Kosiacka Danuta edukacja przedszkolna
29. Kowalczyk Anna język angielski
30. Kowalczyk Ilona edukacja przedszkolna
31. Król Renata język angielski
32. Krzemińska Alina matematyka
33. Kuik Iwona pedagog szkolny
34. Legęć Ewa nauczyciel świetlicy
35. Lewandowska Małgorzata historia, wiedza o społeczeństwie
36. Majcher Elżbieta wychowanie fizyczne
37. Melon Przemysław język angielski
38. Mikołajczyk Marzena psycholog szkolny
39. Mirgos Aneta edukacja wczesnoszkolna
40. Miśkiewicz Adam matematyka
41. Mozga Dariusz wychowanie fizyczne
42. Mozga Magdalena język polski, zajęcia artystyczne
43. Nowicka Anna edukacja przedszkolna
44. Ochlik Katarzyna język polski, zajęcia artystyczne
45. Piątkowska Marzena religia
46. Piekarska Katarzyna nauczyciel wspomagający
47. Piotrowska Teresa biblioteka szkolna
48. Podwysocka Dominika język angielski
49. Rokicka Wiesława przyroda
50. Sarna Monika język rosyjski
51. Sienkiewicz Beata edukacja wczesnoszkolna
52. Skonieczna Barbara język polski, zajęcia artystyczne
53. Sobczak Maria biblioteka szkolna, przyroda
54. Sobstel Anna informatyka
55. Sowik Joanna informatyka, matematyka
56. Staszewska Paulina nauczyciel wspomagający
57. Stolarek Elżbieta pedagog szkolny
58. Agnieszka Szostek technika, edukacja dla bezpieczeństwa
59. Szymańska Beata edukacja wczesnoszkolna
60. Świderek Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
61. Ks. Świstak Konrad religia
62. Węglewska Katarzyna biologia, wdż
63. Wieteska Daria język niemiecki, nauczyciel świetlicy
64. Wiśniewska Irena biologia
65. Wróbel Anna edukacja wczesnoszkolna
66. Wujcik Jolanta wychowanie fizyczne
67. Żebrowska Mariola nauczyciel świetlicy