Kadra nauczycielska

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
1. Irena Wiśniewska biologia
2. Katarzyna Węglewska biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
3. Beata Jakubczak chemia
4. Bogusława Jastrzębska edukacja wczesnoszkolna
5. Anna Kaczmarek edukacja wczesnoszkolna
6. Danuta Kosiacka edukacja wczesnoszkolna
7. Beata Sienkiewicz edukacja wczesnoszkolna
8. Aneta Mirgos edukacja wczesnoszkolna
9. Katarzyna Świderek edukacja wczesnoszkolna
10. Anna Wróbel edukacja wczesnoszkolna
11. Ewa Kaczorek edukacja wczesnoszkolna, przyroda
12. Maria Konieczna fizyka
13. Ewa Irla geografia
14. Maria Fastyn historia
15. Sylwia Bajerowska historia
16. Małgorzata Lewandowska historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
17. Joanna Sowik informatyka, matematyka
18. Anna Sobstel informatyka, technika
19. Renata Król język angielski
20. Dominika Podwysocka język angielski
21. Przemysław Melon język angielski
22. Anna Kowalczyk język angielski
23. Lucyna Antkowiak język niemiecki, muzyka
24. Urszula Fedorowicz język polski
25. Elżbieta Gawarczyk język polski
26. Magdalena Mozga język polski
27. Katarzyna Ochlik język polski
28. Barbara Skonieczna język polski
29. Martyna Chlebicka język polski, zajęcia artystyczne
30. Monika Sarna język rosyjski
31. Aneta Majewska logopeda
32. Urszula Czarnecka matematyka
33. Iwona Guzewska matematyka
34. Alina Krzemińska matematyka
35. Adam Miśkiewicz matematyka
36. Danuta Doroba matematyka
37. Danuta Dębska muzyka
38. Teresa Piotrowska nauczyciel bibliotekarz
39. Maria Sobczak nauczyciel bibliotekarz, przyroda
40. Paulina Staszewska nauczyciel wspomagający
41. Magdalena Kaczorowska nauczyciel wspomagający
42. Teresa Kocik nauczyciel wspomagający
43. Iwona Kuik pedagog
44. Elżbieta Stolarek pedagog
45. Małgorzata Jastrząbek plastyka, informatyka
46. Wiesława Rokicka przyroda
47. Marzena Mikołajczyk psycholog
48. Zofia Adamczyk religia
49. Marzena Piątkowska religia
50. Ks. Konrad Świstak religia
51. Agnieszka Szostek wiedza o społeczeństwie, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
52. Jolanta Błędek wychowanie fizyczne
53. Dariusz Mozga wychowanie fizyczne
54. Jolanta Wujcik wychowanie fizyczne
55. Sławomir Kępa wychowanie fizyczne
56. Elżbieta Majcher wychowanie fizyczne
57. Paweł Dębski wychowanie fizyczne
58. Dominika Bromirska wychowanie przedszkolne
59. Justyna Kacprzyk wychowanie przedszkolne
60. Anna Nowicka wychowanie przedszkolne
61. Anna Papież wychowanie przedszkolne
62. Ilona Kowalczyk wychowanie przedszkolne
63. Beata Szymańska wychowanie przedszkolne
64. Wioletta Kłosińska wychowawca w świetlicy
65. Ewa Legęć wychowawca w świetlicy
66. Mariola Żebrowska wychowawca w świetlicy
67. Daria Wieteska wychowawca w świetlicy, język niemiecki