Kadra nauczycielska

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
1. Adamczyk Zofia religia
2. Antkowiak Lucyna język niemiecki, muzyka
3. Andżelina Bator język angielski
4. Bromirska Dominika edukacja wczesnoszkolna
5. Czajka Wioleta nauczyciel współorganizujący kształcenie
6. Danuta Doroba matematyka
7. Fastyn Maria historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
8. Fedorowicz Urszula język polski
9. Galach Karolina wychowanie przedszkolne
10. Gałka Aneta zajęcia kreatywne- szachy
11. Gałka Natalia edukacja wczesnoszkolna
12. Gawarczyk Elżbieta język polski
13. Guzewska Iwona matematyka
14. Irla Ewa geografia
15. Jastrząbek Małgorzata plastyka, informatyka
16. Jastrzębska Anna nauczyciel współorganizujący kształcenie
17. Jastrzębska Bogusława edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
18. Kacprzyk Justyna edukacja wczesnoszkolna
19. Kaczmarek Anna nauczyciel świetlicy
20. Kaczorek Ewa edukacja wczesnoszkolna, przyroda
21. Kaczorowska Magdalena nauczyciel współorganizujący kształcenie
22. Karwat Antonina nauczyciel współorganizujący kształcenie
23. Kępa Sławomir wychowanie fizyczne
24. Klimczak Roksana matematyka, informatyka
25. Kłosińska Wioletta nauczyciel świetlicy
26. Kocik Teresa nauczyciel współorganizujący kształcenie
27. Konieczna Maria fizyka
28. Korbus Martyna pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie
29. Kowalczyk Anna język angielski
30. Kowalczyk Ilona wychowanie przedszkolne
31. Król Renata język angielski
32. Krzemińska Alina matematyka
33. ks. Konrad Świstak religia
34. Lewandowska Małgorzata historia, wychowanie do życia w rodzinie
35. Majcher Elżbieta wychowanie fizyczne
36. Melon Przemysław język angielski
37. Mikołajczyk Marzena psycholog szkolny
38. Mirgos Aneta edukacja wczesnoszkolna
39. Misztal Katarzyna wychowanie przedszkolne
40. Mozga Dariusz wychowanie fizyczne
41. Mozga Magdalena logopeda
42. Nowicka Anna wychowanie przedszkolne
43. Ochlik Katarzyna język polski
44. Piątkowska Marzena religia
45. Podwysocka Dominika nauczyciel współorganizujący kształcenie
46. Sarna Monika język rosyjski, nauczyciel świetlicy
47. Sienkiewicz Beata edukacja wczesnoszkolna
48. Skonieczna Barbara język polski
49. Słodka – Stanisławczyk Marzena wychowanie przedszkolne
50. Sobczak Maria bibliotekarz
51. Sowik Joanna nauczyciel świetlicy
52. Stolarek Elżbieta pedagog szkolny, doradca zawodowy, nauczyciel współorganizujący kształcenie
53. Supeł Anna nauczyciel współorganizujący kształcenie
54. Szostek Agnieszka technika, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
55. Szymańska Beata edukacja wczesnoszkolna
56. Świąder Ewa nauczyciel współorganizujący kształcenie
57. Świderek Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
58. Urbańska Ewa fizyka
59. Węglewska Katarzyna biologia, chemia
60. Wiśniewska Irena biologia
61. Wróbel Anna edukacja wczesnoszkolna
62. Zbieć Bożena geografia, nauczyciel współorganizujący kształcenie
63. Zimecki Piotr wychowanie fizyczne
Skip to content