Ekopracownia

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania w ramach konkursu „ Moja wymarzona Ekopracownia”

Nazwa zadania: Utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

Wartość ogólna zadania: 35.100,00zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 32.600,00zł

    Opis zakresu projektu:
  • Zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną;
  • Zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego;
  • Wyposażenie pracowni w meble;
  • Zakup roślin doniczkowych;
  • Prace remontowe.

Dzięki pozyskanym środkom w szkole powstała nowoczesna Ekopracownia. Odnowiono ściany, wymieniono oświetlenie, armaturę i płytki. Zakupiono ponad 100 nowych pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną, nowoczesną tablicę multimedialną, laptop, aparat fotograficzny, głośniki. Pracownię wyposażono w nowe meble przystosowane do przechowywania i ekspozycji pomocy. Wymieniono wszystkie ławki i krzesełka uczniowskie oraz biurko i fotel nauczyciela. W Ekopracowni znalazło się również akwarium oraz ekspozycja ciekawych roślin doniczkowych. Elementem dekoracyjnym jest fototapeta „ Rawa w czterech porach roku”

W utworzenie Ekopracowni włączyli się dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły oraz Rada Rodziców.

Skip to content