Oferta

Oferta szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego powstała w 1995 roku.
Zgodnie z misją i wizją szkoły kładziemy nacisk na wychowanie osób pozytywnie nastawionych do świata, do siebie i innych ludzi i dobrze przygotowanych do kontynuowania nauki w gimnazjum.
Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

Zapraszamy do naszej placówki oferując:

 • pełne poczucie bezpieczeństwa
 • rozwijanie zdolności i umiejętności
 • wysoki poziom zajęć dydaktycznych
 • różnorodne formy pracy z dziećmi
 • szeroki zakres działań pozalekcyjnych
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • bezpieczeństwo uczniów

Wyróżnia nas:

 • oferta zajęć pozalekcyjnych zgodna z zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi uczniów np.: koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze, zajęcia kompensacyjne
 • efektywna współpraca z rodzicami i organem prowadzącym szkołę
 • cykliczne imprezy stanowiące tradycje szkoły np.: Święto Prymusa, obchody Dnia Ziemi, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Piknik Rodzinny

Hasłem naszej Szkoły jest cytat jej patrona Kornela Makuszyńskiego - „Uśmiech jest szczęściem dziecka”. Właśnie w ten sposób podchodzimy do najmłodszych - najważniejsi są oni. Podstawową zasadą organizacyjną szkoły są małe zespoły klasowe.
Dzięki temu nauczyciele mogą traktować każdego z uczniów indywidualnie i urozmaicać lekcje stosując nowoczesne metody nauczania, a w klasach młodszych ucząc przez zabawę. Szkoła w ramach podwyższania standardów stale rozwija się. Obecnie ma na koncie certyfikaty: szkoły promującej zdrowie, szkoły promującej nauki przyrodnicze, szkoły promującej zbiórkę materiałów wtórnych oraz Szlachetnej Paczki. Posiada także tytuły „Uczniowie z klasą” oraz „Nauczyciel z klasą”.

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego (klas I–III):

 • tworzą uczniom przyjazną atmosferę
 • zapewniają poczucie bezpieczeństwa
 • uczą pozytywnego myślenia i twórczego działania
 • stosują różnorodne aktywne metody i formy pracy
 • szeroki zakres działań pozalekcyjnych
 • pracują indywidualnie z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce
 • organizują różnorodne konkursy szkolne i międzyszkolne

Skip to content