Historia szkoły

Historia szkoły

Szkoła podstawowa nr 4
im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej
w roku szkolnym 2014/2015 obchodziła 20-lecie swego istnienia.
Jak powstała nasza szkoła? oto jej historia.

W lutym 1995 roku nastąpiło przecięcie wstęgi pierwszego segmentu budynku szkoły, w którym naukę rozpoczęło 368 uczniów w klasach I-III.

Funkcję dyrektora szkoły objęła pani Krystyna Walczak, zaś jej zastępcami były panie: Grażyna Dębska i Danuta Doroba. We wrześniu 1995 roku oddano drugi segment budynku i do szkoły zaczęli uczęszczać uczniowie z klas I - VI.

Rok później oddano ostatni segment szkoły oraz nadano jej imię Kornela Makuszyńskiego. W tym samym roku przy szkole wybudowano halę sportową - "Milenium", która została oddana do użytku dzieci i młodzieży. Na kolejnej karcie wspomnień zapisał się rok 1998, w którym pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły.

Dwa lata później "rawska czwórka" obchodziła 5-lecie swego istnienia. Koncert wspomnień uwieńczyły fotografie i zapisy w kronice szkolnej. 21 sierpnia 2000 roku funkcję dyrektora szkoły objęła pani Wiesława Rokicka, a jej zastępcą w latach 2002-2007 była pani Anna Wróbel.

Od września 2007 roku zastępcą dyrektora jest pani Danuta Dębska. W 2008 roku przy szkole wybudowano kompleks biosk sportopwych "ORLIK 2012"

Rok 2010 wpisał się w historię naszej szkoły, jako kolejny jubileusz. "Piętnaście lat minęło ..." - wspomnienia zatrzymały się w kadrze.

Skip to content