Zaplątani w sieci

Projekt edukacyjny dla uczniów klas IV-VI
realizowany od 17 stycznia do 7 lutego 2013r.

Zaplątani w sieci

W ciągu 3 tygodni uczniowie, wraz z wychowawcami, rozmawiali nt pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, uczestniczyli w scenkach darmowych propagujących właściwe zachowanie w grupie społecznej, starali się zdobyć odznakę KOLEGA NA MEDAL.


Cele projektu:

- pozyskanie wiedzy o kontaktach uczniów z siecią Internet, telefonach komórkowych,
- kształtowanie właściwych postaw korzystania z zasobów Internetu i telefonu komórkowego,
- podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń w sieci,
- uwrażliwienie na znaczenie bezpośrednich relacji interpersonalnych - zanik więzi, uczuciowości, poczucie anonimowości, przekraczanie granic,
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia informacji.

12 kwietnia odbył się apel podsumowujący profilaktyczny projekt "Zaplatani w sieci".
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania::

1. Pani pedagog przeprowadziła ankietę skierowaną do uczniów oraz zaprosiła panie psycholożki, które przeprowadziły warsztaty dla uczniów i spotkania z rodzicami na temat zagrożeń związanych z Internetem.
2. Przygotowano gazetki tematyczne.
3. Wychowawcy poruszali omawianą tematykę, uczniowie oglądali filmy edukacyjno - profilaktyczne, opracowali regulaminy bezpiecznego i kulturalnego zachowania w sieci.
4. Podczas zajęć technicznych w klasach IV były przygotowywane emblematy z logo bezpieczeństwa w Internecie, które brały udział w konkursie.
5. Na zajęciach informatyki uczniowie pogłębiali swoją wiedzę w ramach omawianej tematyki "Bezpieczne sieciaki".
6. W klasach V uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali prace plastyczne natomiast w klasach VI przygotowano prezentacje w dowolnej wybranej formie (np. multimedialnej, teatralnej), które uczniowie przedstawili na zajęciach z wychowawcami.

Podczas apelu kończącego projekt koło teatralne przedstawiło scenki tematyczne nt. zachowań w Internecie oraz klasa VI B przedstawiła prezentację "Bądź bezpieczny w sieci"

Skip to content