O projekcie

„Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska e-Oświata”

Projekt został wdrożony w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka. Jedna z największych oświatowych inwestycji nie tylko ułatwia pracę nauczycielom, naukę uczniom, ale przede wszystkim usprawnia kontakt rodziców ze szkołą.

Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, zamontowanie bezpiecznej sieci wi-fi, a także uruchomienie specjalnej elektronicznej platformy portal.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/ pozwoliło wprowadzić Rawę Mazowiecką w oświatę na miarę naszych czasów. Wszystko oczywiście po to, aby usprawnić pracę placówek i pozwolić rodzicom na bieżące śledzenie życia szkolnego swojego dziecka. Całość zrealizowanego projektu to koszt miliona złotych, z czego tylko 15% pochodziło z budżetu miasta, pozostała część została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013.

Skip to content