Oddziały

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W RAWIE MAZOWIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasa Wychowawcy
Klasy "0"
0a Justyna Kacprzyk, Beata Szymańska
0b Ilona Kowalczyk, Anna Papież
0c Dominika Bromirska, Anna Nowicka
Klasy I
Ia Bogusława Jastrzębska
Ib Beata Sienkiewicz
Ic Katarzyna Świderek
Klasy II
IIa Ewa Kaczorek
IIb Anna Wróbel
Klasy III
IIIa Danuta Kosiacka
IIIb Anna Kaczmarek
IIIc Aneta Mirgos
Klasy IV
IVa Martyna Chlebicka
IVb Urszula Fedorowicz
IVc Dominika Podwysocka
Klasy V
Va Adam Miśkiewicz
Vb Anna Sobstel
Vc Joanna Sowik
Klasy VI
Ia Elżbieta Majcher
Ib Maria Sobczak
Klasy VII
VIIa Elżbieta Gawarczyk
VIIb Małgorzata Lewandowska
Klasy II Gimnazjum
IIa Małgorzata Jastrząbek
IIb Sylwia Bajerowska
IIc Urszula Czarnecka
IId Magdalena Mozga
IIe Katarzyna Węglewska
IIf Anna Kowalczyk
Klasy III Gimnazjum
IIIa Ewa Irla
IIIb Agnieszka Szostek
IIIc Alina Krzemińska
IIId Monika Sarna
IIIe Barbara Skonieczna
IIIf Beata Jakubczak