Biblioteka

Zapraszamy do Biblioteki Szkolnej
poniedziałek, środa, czwartek, piątek
od godz. 7.45 do godz. 14.30
wtorek
od godz. 9.30 do godz. 15.30

Nauczyciel- bibliotekarz: Maria Sobczak

Oferujemy naszym czytelnikom między innymi:

  1. Księgozbiór liczący ok. 8016 woluminów, a w nim:

 • lektury obowiązkowe (w ilości wystarczającej na co najmniej jedną klasę),
 • nowości rynkowe w postaci powieści obyczajowych, przygodowych, fantastycznych,
 • klasykę literatury dziecięcej,
 • poezję,
 • literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy,
 • słowniki, encyklopedie, monografie i kompendia, słowniki językowe,
 • literaturę na temat Unii Europejskiej,
 • materiały dotyczące patrona szkoły.
2. Czasopisma dla nauczycieli i uczniów (14 tytułów).

  3. Zbiory multimedialne obejmujące:

 • ekranizacje lektur,
 • encyklopedie multimedialne,
 • płyty CD ROM.

4. Zestawy podręczników i programy nauczania.

5. Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki.

Pełnimy rolę Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Od roku 2007 dysponujemy czterema stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.

  Stanowiska wyposażone są w:

 • system operacyjny Windows XP,
 • pakiet Office 2003 (Word, Excel, Power Point, Access),
  Na każdym stanowisku zainstalowano ponadto wydawnictwa multimedialne:

 • Wielki Multimedialny Atlas Świata,
 • Encyklopedie i Słowniki PWN,

  W ICIM można korzystać z:

 • zasobów edukacyjnych Internetu,
 • portali i serwisów edukacyjnych,
 • baz danych i katalogów online bibliotek,
 • bezpłatnych czasopism elektronicznych,
 • zasobów bibliotek cyfrowych,
 • a także przygotować prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.
  Przygotowane materiały można zapisać na płytach CD, DVD lub pen -drive.

W efektywnym korzystaniu z Internetu pomocą służy nauczyciel bibliotekarz. ICIM należy do czytelni i jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem ICIM i jego przestrzegania.