Maluchy w Starostwie

Maluchy w Starostwie

POZNAJEMY ZAWODY to projekt realizowany w klasach 0 w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018. W jego ramach dzieci poznają ludzi wykonujących różne zawody oraz ich miejsca pracy.

Podczas wizyty w Starostwie Powiatowym zerówkowicze poznali pracę Starosty, jego obowiązki oraz zasady działania sesji rad powiatu.

Przed nimi jeszcze kilka ciekawych zawodów, które wkrótce poznają.