I Międzyszkolny Mecz Matematyczny

I Międzyszkolny Mecz Matematyczny

Pierwszy dzień wiosny, to doskonała okazja do zorganizowania I Międzyszkolnego Meczu Matematycznego z udziałem trzech dziesięcioosobowych drużyn ze SP nr 1, SP nr 4 i Sp nr 2. Ten konkurs był okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim luk i błędów. Uczył też współpracy w grupie.Mecz wygrała reprezentacja naszej szkoły. Gratulujemy!