Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, informujemy Państwa, że na terenie naszego miasta wkrótce ruszy elektroniczny nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie https://www.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/ (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie https://www.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/ (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).

Ważne terminy:
Przedszkola
składają wnioski o przyjęcie w dn. 1 – 31 marca 2018 r.
Odziały przedszkolne w szkole podstawowej:
składają wnioski o przyjęcie w dn. 1 – 31 marca 2018 r.
(Uwaga: kandydaci do oddziałów przedszkolnych wybierają aplikację Nabór do Przedszkoli)
Klasy I:
składają wnioski o przyjęcie w dn. 1 – 31 marca 2018 r.
Z uwagi na elektroniczny nabór prosimy o ścisłe przestrzeganie podanych wyżej terminów rekrutacji!
Prosimy również o śledzenie komunikatów i pozostałych informacji, które będą się pojawiały w systemie naboru.