Uwolnij Umysł- akademia dla społeczeństwa, społeczność dla akademii

Uwolnij Umysł- akademia dla społeczeństwa, społeczność dla akademii

Projekt ,,Uwolnij Umysł- akademia dla społeczeństwa, społeczność dla akademii” ma na celu wzmocnienie dialogu na linii lokalnych społeczności województwa łódzkiego a środowiskiem akademickim Uniwersytetu Łódzkiego, przy wsparciu lokalnych samorządów. Przeprowadzone przez naukowców UŁ wydarzenia jak: warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, prelekcje w regionalnych ośrodkach kultury czy promocja wyników badań i osiągniętych efektów projektu na festynach, są ukierunkowane na uświadamianie członkom lokalnej społeczności, że poprzez zaangażowanie w proces pozyskiwania danych, mogą oni mieć realny wpływ na kształtowanie wiedzy w różnych dziedzinach naukowych: jak socjologia, psychologia czy nauki biologiczne.

W związku z realizacją projektu w naszej szkole przez kolejne 3 semestry odbywać się będą interdyscyplinarne warsztaty prowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu Łódzkiego, z każdej z 3 dziedzin: socjologii, psychologii i nauk matematyczno-przyrodniczych. Działanie skierowane jest do uczniów klas 4-8, którym chcemy przybliżyć stosowane metody badawcze w praktyczny sposób, pokazując jak bliskie życiu codziennemu są efekty prowadzonych badań.

Skip to content