„Edukacja z wojskiem”

„Edukacja z wojskiem”

Edukacyjno-obronny program „Edukacja z wojskiem”, to efekt współdziałania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakwalifikowało się do niego ponad 3 tysiące szkół w całej Polsce. Wśród nich jest i nasza Czwóreczka.
Głównym celem i założeniem tego programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.
Szkolenie, przeprowadzone dziś przez kaprala Łukasza Gajosa z 92 batalionu lekkiej piechoty w Kutnie, łączy teorię i praktykę. Zawierało ono treści z pogranicza: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Nasi uczniowie zapoznali się m. in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pierwszej pomocy.
  
Skip to content