Warsztaty plastyczne- „NA SZKLE MALOWANE – PEJZAŻ OJCZYSTY”

Warsztaty plastyczne- „NA SZKLE MALOWANE – PEJZAŻ OJCZYSTY”

Tematem warsztatów organizowanych przez  MDK w Rawie Mazowieckiej było wykonanie pracy plastycznej inspirowanej przyrodą i architekturą naszej małej ojczyzny Rawy Mazowieckiej. Uczestnicy warsztatów wykonali prace malarskie na antyramach z wykorzystaniem farb do szkła. Głównym celem zajęć organizowanych w ramach ramach projektu „Rawa dla Niepodległej” było promowanie postaw patriotycznych w roku 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej rodzimym krajobrazem. Naszą szkołę reprezentował zespół złożony z dwóch uczennic klasy szóstej Izabeli Łysakowskiej i Roksany Bety.