Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się już od 25 lat w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym zbieraniu śmieci, zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Celem akcji jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Uczniowie rawskiej „czwóreczki”, ja co roku, przyłączyli się do akcji.