Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Historia.

I wojna 艣wiatowa spowodowala, 偶e w powiecie rawskim znalaz艂o si臋 wiele osieroconych dzieci. Losem sierot zaj臋艂o si臋 Zrzeszenie Okolicznych Ziemianek. Z ich inicjatywy w 1914r. zosta艂a za艂o偶ona ochronka. Prezesk膮 tego zgromadzenia zosta艂a pani Zdziarska z 艁臋gonic. Ochronka nie posiada艂a w艂asnego lokalu. Pierwsza jej siedziba znajdowa艂a si臋 w starej owczarni - 14 km od Rawy Mazowieckiej we wsi Zag贸rze, kt贸rej w艂a艣cicielem byla dziedziczka okolicznych teren贸w pani Rumacka. Trwaj膮ca wojna przyczyni艂a si臋 do zwi臋kszenia w ochronce liczby sierot wojennych i spo艂ecznych, dlatego postanowiono umieszcza膰 dzieci w wieku 12-14 lat w rodzinach wiejskich. Ch艂opi traktowali podopiecznych jak tani膮 si艂e robocz膮. Z艂e warunki bytowe i bezwzgl臋dny wyzysk ze strony chlop贸w doprowadzi艂y do tego, ze zacz臋to szuka膰 lepszej i bardziej humanitarnej opieki nad sierotami. Na pocz膮tku 1917 roku za po艣rednictwem pani Zdziarskiej ksi膮dz Kanonik Laskowski, proboszcz z Rawy Mazowieckiej zwr贸ci艂 si臋 z pro艣b膮 do Matki Generalnej Ludwiki Gasiorowskiej ze Zgromadzenia C贸rek Maryi Niepokalanej w Nowym Mie艣cie nad Pilic膮 o obj臋cie opiek膮 sierot. Z dniem 13 marca ochronka zosta艂a przej臋ta przez siostry zakonne i nazwana "Sierociniec". Na pocz膮tku istnienia tej plac贸wki zamieszkiwalo w niej tylko 17 dziewczynek, p贸藕niej liczba dzieci stale wzrasta艂a. Wi臋kszo艣膰 dziewczynek wychowywanych w tym sierocincu zosta艂o w p贸藕niejszym czasie siostrami zakonnymi i pracowa艂y dla chwaly Bo偶ej.

W 1938r. Sierociniec zosta艂 przeniesiony do Rawy Mazowieckiej i umieszczony przy ulicy 艁owickiej 5 w budynku, gdzie mie艣ci艂 si臋 Przytu艂ek dla Starc贸w. Warunki lokalowe jak na 贸wczesne czasy by艂y tam bardzo dobre. Okres II wojny swiatowej to trudne lata dla wychowank贸w Sierocinca. Panujaca nedza i bieda spowodowala, iz zaczeto szukac 藕r贸del dochodu. Funkcje kierownicza tej plac贸wki pe艂ni艂a siostra Alina Wilczynska, kt贸ra postanowi艂a naby膰 maszyny do szycia: ponczosznicz膮, dziewiarsk膮 i trykotarsk膮. Dzi臋ki temu uzyskano 艣rodki na funkcjonowanie domu. W 1945r. podczas walk wyzwole艅czych o Raw膮 dzieci znalaz艂y schronienie w klasztorze O.O. Pasjonist贸w. Okres okupacji to lata n臋dzy, g艂odu i chor贸b. Po wyzwoleniu i wy艂onieniu w艂adz w mie艣cie 偶ycie powoli zacz臋艂o wraca膰 do normy. Do rawskiego schroniska dla sierot zacz臋to przybywa膰 coraz wi臋cej dzieci. Wladze miasta Rawy pomog艂y wyremontowa膰 budynek przy 艁owickiej 5 a wychowankowie zdobywali 艣rodki finansowe zajmuj膮c si臋 krawiectwem, dziewiarstwem. Nowopowsta艂a tkalnia i prz臋dzalnia r贸wnie偶 przynosi艂y dochody. Zycie w plac贸wce powraca艂o do normy. W marcu 1951r. sierociniec otrzyma艂 nazw膮 Pa艅stwowego Domu Dziecka i rozpocz臋li w nim prac臋 艣wieccy wychowawcy. Plac贸wka sta艂a si臋 pa艅stwowa i by艂a finansowana z bud偶etu pa艅stwa. Rozpocz臋艂o si臋 inne zycie, zmieni艂y si臋 zadania i styl pracy.

W 1968r. pojawi艂a si臋 nadzieja na zmian臋 budynku, poniewa偶 zajmowany dotychczas lokal by艂 ju偶 stary i ciasny. Dzi臋ki staraniom 贸wczesnej pani dyrektor Marii Urba艅skiej i poparciu w艂adz miasta wychowankowie uzyskali budynek przy ul. 艁owickiej 15 (po przychodni lekarskiej). Dzieci uzyska艂y widny, przestronny i ciep艂y dom, kt贸ry jest miejscem zamieszkania do dnia dzisiejszego.

Lata siedemdziesi膮te przynios艂y ze sob膮 nast臋pne zmiany. Konieczny by艂 generalny remont budynku, gdy偶 uzyskany po dawnej przychodni i la藕ni dom wymaga艂 wielu poprawek i zmian, kt贸re dostosowa艂yby budynek do potrzeb dzieci. W dniu 03.09.1976r. odby艂o si臋 otwarcie domu przy ul. 艁owickiej 15. Uroczysto艣膰 ta by艂a zwi膮zana z nadaniem oficjalnego aktu w艂asnosci domu. Od tego momentu do plac贸wki zacz臋to przyjmowa膰 r贸wnie偶 ch艂opc贸w i sta艂a si臋 ona plac贸wk膮 koedukacyjn膮.

W latach osiemdziesi膮tych starano si臋 poprawi膰 warunki lokalowe Domu poprzez remonty, przebudowy, wyposa偶enie pomieszcze艅 w odpowiedni sprz臋t dla dzieci oraz reorganizacje pracy wychowawczej. Wszystkie te zabiegi poprawi艂y wygl膮d i estetyk臋 wn臋trza budynku. W miare up艂ywu lat ubywa艂o sierot naturalnych a zwieksza艂a si臋 liczba dzieci z rodzin patologicznych. W pracy wychowawczej szczeg贸ln膮 uwag臋 zwracano na zaspakajanie potrzeb emocjonalnych dzieci, zapewnienie im poczucia bezpieczenstwa, przywracanie r贸wnowagi psychicznej i przygotowania do samodzielnego 偶ycia.

Lata 90-te to okres d膮偶enia do podnoszenia rangi domu i jego unowocze艣nienia a prowadzone liczne remonty bazy lokalowej wp艂yn臋艂y zdecydowanie na lepsz膮 funkcjonalno艣膰 obiektu i popraw臋 warunk贸w 偶ycia jego mieszka艅c贸w. Od 1 stycznia 1999 roku w zwi膮zku z reform膮 administracyjn膮 pa艅stwa plac贸wka sta艂a si臋 jednostk膮 organizacyjn膮 Powiatu Rawskiego i podporz膮dkowana jest nowej jednostce organizacyjnej tj. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Do ko艅ca 1999 roku Dom Dziecka funkcjonowa膰 w systemie o艣wiaty, a od 1 stycznia 2000 roku przeniesiono dzia艂 opieki nad dzieckiem i rodzin膮 wraz z instytucjami realizuj膮cymi te zadania do resortu pracy i polityki spo艂ecznej.

W latach 2000-2004 wykonano generalny remont budynku i jego otoczenia. Zmodernizowano pralnie, suszarnie, sto艂贸wke, kuchnie, zaplecze kuchenne wyposa偶aj膮c go r贸wnie偶 w nowoczesny sprz臋t gastronomiczny. Urz膮dzono aneksy kuchenne dla ka偶dej grupy wychowawczej. Powsta艂a pracownia komputerowa. Nast膮pi艂a wymiana kotlowni koksowo- w臋glowej na olejow膮. Wymieniono okna. Wykonano termomodernizacje budynku. Z wn臋ki w kszta艂cie litery C dobudowano 艣wietlice rekreacyjn膮 o powierzchni 120m2. Zaadaptowano pomieszczenia na strychu z przeznaczeniem na sypialnie dla dzieci, izolatk臋, kuchnie, 艂azienk臋 i pomieszczenia biurowe. Wymieniono konstrukcje dachu, docieplono budynek, wykonano estetyczn膮 elewacj臋 zewn臋trzn膮. Dobudowano schody zewn臋trzne. Uporzadkowano teren od strony parku, wykonano ogrodzenie, urz膮dzono plac zabaw, boisko dla dzieci. Ca艂y budynek osi膮gn膮艂 pi臋kny efekt architektoniczny. Dzieciom i m艂odzie偶y 偶yje si臋 teraz przyjemniej i wygodniej. Ca艂e przedsi臋wzi臋cie powiod艂o si臋 dzi臋ki zaanga偶owaniu 贸wczesnej Pani dyrektor Cecylii S艂odkiej i pracownik贸w oraz przychylno艣ci w艂adz powiatu.

Od 2007r. plac贸wk膮 kieruje Pan Andrzej Brodowski ,kt贸ry realizuje zadania poprawy warunk贸w dla dzieci oraz dostosowanie plac贸wki do obowi膮zuj膮cych standard贸w opieki i wychowania. W ramach programu naprawczego i dochodzenia do standardu ( zgodnie z Rozporz膮dzeniem MPiPS z 19.10.2007 r ) w latach 2008- 2010 wykonano niezb臋dne remonty i inwestycje. Wyremontowano dach -wymieniono pokrycie dachu nad star膮 cz臋艣ci膮 budynku, po艂o偶ono pap臋 termozgrzewaln膮, odnowiono wszystkie pomieszczenia domu, uzupe艂niono i wymieniono niezb臋dny sprz臋t, meble, tapczany dla dzieci, zmodernizowano aneksy kuchenne . Wymieniono r贸wnie偶 drzwi wewn臋trzne. W 2009 r. zainstalowano kolektory s艂oneczne dofinansowane ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi.

Decyzj膮 Wojewody 艁贸dzkiego z dn. 20 grudnia 2010r. wydano Powiatowi Rawskiemu zezwolenie na prowadzenie Domu Dziecka na czas nieokre艣lony potwierdzaj膮c tym samym osi膮gni臋cie standard贸w opieki i wychowania. W nast臋pnych latach kontynuowano prace remontowo-budowlane - wymieniono nawierzchnie chodnika po艂o偶ono kostk臋 brukow膮 , zmodernizowano kot艂owni臋 z olejowej na gazowe co przynios艂o znaczne oszcz臋dno艣ci oraz poprawiony zosta艂 stan przydomowego boiska. Wszystkie te przedsi臋wzi臋cia nie mo偶liwe by艂yby bez wsparcia zewn臋trznych 艣rodk贸w oraz pomocy ludzi dobrej woli.

Od 01.01.2012r. nasza plac贸wka jest jednostk膮 organizacyjn膮 wspierania rodziny i systemu pieczy zast臋pczej - realizuje swoje zadania w ramach plac贸wki o charakterze socjalizacyjnym,. W plac贸wce obecnie przebywa 30 wychowank贸w zgodnie z obowi膮zuj膮cymi standardami opieki i wychowania . Istotnym elementem pracy opieku艅czo-wychowawczej jest wsparcie terapeutyczne oraz organizacja czasu wolnego. Korzystanie z nowoczesnego obiektu , w艂a艣ciwa diagnoza potrzeb dziecka ,pomoc opieku艅cza i edukacyjna, wsp贸艂praca z rodzin膮 i instytucjami wspieraj膮cymi rodzin臋 ,zapewniaj膮 dzieciom w艂a艣ciwy rozw贸j , mo偶liwo艣膰 powrotu do rodziny oraz przygotowanie do usamodzielnienia.

Mapa zawarto艣ci serwisu:

Poni偶ej znale藕膰 mog膮 Pa艅stwo bezpo艣rednie linki do wszystkich informacji znajduj膮cych si臋 na naszej stronie internetowej.

Dzi臋kujemy:

"Cz艂owiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma lecz przez to, czym si臋 dzieli z innymi."

JAN PAWE艁 II

podzi臋kowanie

Pragniemy serdecznie podzi臋kowa膰 wszystkim, kt贸rym nieoboj臋tny jest los drugiego cz艂owieka za pami臋膰 o nas i pomoc nam okazan膮.

podzi臋kowanie

Dzi臋kujemy i 偶yczymy wszelkiej pomy艣lno艣ci!